Ονομαστική ισχύ: 18 KW
Διαμετρος εξαγ. καμινάδας : 200
CO – εκπομπή (σε 13% Ο²) στα %: 0.15 %
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%)
Yλικό κατασκευής : Μαντέμι, ποιότητας 200.
Ευρος θερμικής ισχύος : 9 – 23 <kw>
Θερμική απόδοση: 79 %
Θερμοκρασία καυσαερίων: 383 °C
Βάρος : 162 kg