Ονομαστική ισχύ: 11 kw
Διαμετρος εξαγ. καυσαερίων: 200
CO-εκπομπή(σε 13% Ο²) στα %: 0.2%
Καύσιμη Ύλη:Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα(υγρασίας το ανώτερο 20%)
Yλικό κατασκευής : Μαντέμι,ποιότητας 200.
Εύρος θερμικής ισχύος : 5.5 – 14.5 <kw>
Θερμική απόδοση : 75%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 345 °C
Βάρος : 115 kg