Ονομαστική ισχύ: 16 kw
Διάμετρος εξαγ. καυσαερίων: 200
CO-εκπομπή (σε 13% Ο²) στα %: 0.61 %
Καύσιμη Ύλη : Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%)
Υλικό κατασκευής : Mαντέμι,ποιότητας 200.
Εύρος θερμικής ισχύος : 8 – 22 <kw>
Θερμική απόδοση: 73%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 352 °C
Βάρος : 125 kg