Ονομαστική ισχύ : 12 kw
Διάμετρος εξαγ. καυσαερίων: 200
CO-εκπομπή(σε 13% Ο²) στα %: 0.61%
Καύσιμη Ύλη:Ξύλο απο φυλλοβόλα δέντρα(υγρασίας το ανώτερο 20%)
Υλικό κατασκευής : Μαντέμι, ποιότητας 200.
Εύρος θερμικής ισχύος : 8 – 16 <kw>
Θερμική απόδοση: 70%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 352 °C.
Βάρος : 104 kg