Ονομαστική ισχύ: 10KW

Διαμετρος εξαγ. καυσαερίων: 180

CO-εκπομπή (σε 13% Ο²) στα %: 0.61%

Καύσιμη Ύλη: Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα(υγρασίας το ανώτερο 20%)

Υλικό κατασκευής :Μαντέμι,ποιότητας 200.

Εύρος θερμικής ισχύος : 6 – 13 <kw>

Θερμική απόδοση: 62 %

Θερμοκρασία καυσαερίων: 352 °C

Βάρος : 94 kg